Parkovací zóny v Praze

Lokality parkovacích zón v Praze

Ve vybraných částech Prahy 1, 2, 3, 5, 7 a 8 lze parkovat v systému placených parkovacích zón. Zóny placeného stání se rozlišují barevným pruhem na dodatkové tabulce pod svislou dopravní značkou označující parkoviště.

 

Oranžová parkovací zóna

Oranžové parkovací zóny jsou v Praze určeny pro krátkodobé parkování placené mincemiprostřednictvím parkovacích automatů, které vydají v závislosti na výši uhrazené částky parkovací lístek (ten se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla). Minimální volitelná časová jednotka je 15 minut, maximální povolená doba parkování je 2 hodiny.

 

Zelená parkovací zóna

Zelené parkovací zóny jsou v Praze určeny pro střednědobé stání placené mincemipomocí parkovacího automatu, který vydá v závislosti na výši uhrazené částky parkovací lístek (ten se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla). Minimální volitelná časová jednotka je 30 minut, maximální povolená doba parkování je 6 hodin.

 

Modrá parkovací zóna

Modré parkovací zóny jsou v Praze určeny pro parkování rezidentů s předplacenou dlouhodobou parkovací kartou.

Je určena pro obyvatele s místem trvalého pobytu v oblasti zóny, vlastníky nemovitostí a pro vozidla podnikatelských subjektů se sídlem nebo provozovnou v oblasti zóny. K zakoupení je po předložení předepsaných dokladů pouze na radnici příslušné městské části Prahy.

 

Fialová parkovací zóna

Fialová zóna, která je vyznačena fialovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může být vydáno na základě trvalého pobytu v dané oblasti a prokázání právního vztahu k vozidlu, vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci 

Snadné parkování v Praze bez starostí?